курсови работи, курсови проекти, курсови, разработване на курсови работи, разработка на курсови работи, курсови работи казуси, реферати курсови работи, курсови работи и реферати, , .

Поръчка на дипломни работи, магистърски тези, реферати, курсови работи, дипломна работа, висша математика, решаване на задачи за всички специалности във ВУЗФ.

.

Заявка за поръчка
Телефони
Начало
За контакт
Есета
Казуси
Казуси за НБУ
Казуси за УНСС
Казуси за МВБУ
Казуси за Свищов
Казуси за МТМ
Казуси за ВУЗФ
Бакалавър - ВУЗФ
Магистър - ВУЗФ
Реферати
Курсови Работи
Дипломни Работи
За нас и за Дипломните

0888 73 90 90

Казуси за ВУЗФ - Магистърска програма

Обучението в степен „Магистър” се извършва в редовна и задочна форма на обучение по специалностите:

 • Финанси (редовна, задочна и дистанционна форма на обучение)
 • Банково дело (редовна и задочна форма на обучение)
 • Финансов мениджмънт и маркетинг (редовна и задочна форма на обучение)
 • Застрахователно дело (редовна, задочна и дистанционна форма на обучение)
 • Пенсионно и здравно осигуряване (редовна и задочна форма на обучение)
 • Счетоводство и контрол (редовна и задочна форма на обучение)
 • Финансов мениджмънт и маркетинг (на англ.език, редовна и задочна форма на обучение)
 • Счетоводство и анализ (дистанционна форма на обучение)
 • Корпоративен контрол и икономически анализи (дистанционна форма на обучение)

Продължителност на обучението:

 • два семестъра – за завършилите икономическа специалност в бакалавърска  или магистърска степен;
 • три семестъра – за завършилите неикономическа специалност в бакалавърска или магистърска степен;
 • четири семестъра – за завършилите икономическа специалност в степента „специалист” или „професионален бакалавър”.

Успехът се изчислява като средна аритметична оценка от средния успех по предметите, вкючени в учебния план на завършената специалност в съответната образователно-квалификационна степен, и от средния успех от оценките от държавните изпити или от защитата на дипломната работа.

               гр. София - 0888/ 73 90 90 (от 10:00 до 18:00 - всеки работен ден)
               гр. Варна - 0885/ 31 24 60  (от 10:00 до 17:00 - всеки работен ден)


ВАЖНО !!!

Казусите
 и курсовите работи за магистърски програми на ВУЗФ се разработват индивидуално за всеки студент!


НЕ ПРОДАВАМЕ ГОТОВИ КАЗУСИ ЗА ВУЗФ !


Запитвания за поръчка на индивидуална разработка на казуси за ВУЗФ от нас,
използвайте категорията "Поръчки" - "За контакт" или на akademika@abv.bg


 Фирмата
гарантира за индивидуалност на казуса !
 Казусите се получават във вид готов за предаване !ВНИМАНИЕ !!!
Никога не чакайте последния момент!
Поръчка и min. срок за изработване на казус или курсова работа за ВУЗФ е 12 работни дни!
Не рискувайте да бъдете от последните поръчали.


В случай че Ви интересува решаване на казус за друг университет или по тема/специалност, която не е включена в списъка - свържете се с нас!

©2021Всички права запазени Заявка за поръчка За контакт За нас Важно За нас